Introductie

Welkom op de website van de Stichting Behoud Leefomgeving Wervenbuurt!

Al vele jaren zet een groot aantal bewoners in onze wijk zich op verschillende manieren in voor het behoud van de leefomgeving in de wijk. Om de belangen beter te kunnen waarborgen is de Stichting Behoud Leefomgeving Wervenbuurt in het leven geroepen.


Laatste nieuws

Activiteiten 2012
Beste buurtbewoners. Ook dit jaar willen wij weer een aantal activiteiten organiseren. De inmiddels traditionele natuurfietstocht zal daar zeker bij zijn! En daarnaast kijken we met Wijkteam Plaswijck naar bijvoorbeeld het organiseren van een nieuwe zwerfafval-actie. Via de website houden wij u op de hoogte!

De eerstvolgende bestuursvergadering is gepland voor 22 maart 2012. Wij nodigen u van harte uit om agendapunten aan te dragen via info@wervenbuurt.nl.

26 juni: Wervenbuurt Fietstocht 2011
De Wervenbuurt Fietstocht 2011 ging door het mooie natuurlandschap van de Utrechtse Heuvelrug. De route en het goede weer stonden garant voor een mooie tocht. We gaan dit zeker in 2012 herhalen!

12 maart landelijke opschoondag - Wervenbuurt doet mee!
Tijdens landelijke opschoondag op zaterdag 12 maart a.s. gaat Nederland weer massaal de straat op om zwerfafval op te ruimen. Uiteraard ondersteunt onze Stichting Behoud Leefomgeving Wervenbuurt deze actie.
Tussen 10:00 en 12:00 willen wij met zoveel mogelijk enthousiaste buurtbewoners en kinderen zwerfvuil opruimen en speeltuinen schoonmaken.
Kom en help mee !!! Wij verzamelen om 10:00 uur in de speeltuin op de Punterwerf.
Voor schoonmaakspullen wordt gezorgd, maar het is wel handig om uw eigen bezem mee te nemen!
Voor meer informatie kunt u natuurlijk een mailtje sturen naar info@wervenbuurt.nl.december 2010: Laatste informatie over de rondweg Reeuwijk-Brug - bezwaarprocedure Raad van State.
Het bestemmingsplan is, ondanks de massaal ingediende bezwaren vanuit diverse buurten in Gouda (o.a. Wervenbuurt, Lustenbuurt, Hoevenbuurt, Joubertstraat, Bodegraafsestraatweg), goedgekeurd door de gemeenteraad van de Gemeente Reeuwijk. Onze bezwaren hebben geen aanleiding gegeven tot wijzigingen. Gezamenlijk met Wijkteam Plaswijck hebben wij daarom een bezwaarprocedure aangespannen bij de Raad van State. Wij hebben inmiddels het verweerschrift van de gemeente ontvangen en wij beraden ons op verdere stappen.

mei 2010: Voorjaarsactiviteit 2010: (race)fietstocht door milieugebieden was succesvol!.
In het voorjaar van 2010 hebben wij een leuke racefietstocht georganiseerd door het Zuid-Hollandse landschap. De tocht leidde via Zoetermeer naar Wassenaar en via Katwijk en Waddinxveen weer terug naar Gouda. Een mooi begin van het fietsseizoen! Wij willen graag Hans Slieker bedanken voor de organisatie.

oktober 2009: goed bezochte Natuur- en cultuurexcursie 'de achtertuin van onze wijk' over de Omloopkade.
Op 17 oktober heeft een groep buurtbewoners onder leiding van dhr. C. van der Starre (o.a. verbonden aan Stichting Het Groene Hart) een natuur- en cultuurexcursie over de Omloopkade gemaakt. Het was verbazend om de diversiteit aan flora en fauna te zien die op dit kleine stukje voorkomt. Ook was het erg interessant om meer te weten te komen over de geschiedenis van de Omloopkade, die terugloopt tot in de Romeinse Tijd.

Rondweg Reeuwijk

Voor informatie over de Rondweg Reeuwijk, kijk bij het menu item Rondweg. Als u belangstelling heeft voor de activiteiten van onze stichting en een financiele bijdrage wilt leveren om onze initiatieven te ondersteunen dan kunt u een email sturen naar info@wervenbuurt.nl. U kunt ook de informatieflyer downloaden. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!


Algemene informatie

De stichting is in april 2009 opgericht en heeft als doel het gezonde leefklimaat en de goede balans tussen natuur en bebouwing in de wijk Plaswijck-Noord en directe omgeving (gemeente Gouda) te bewaken. Tevens streeft de stichting ernaar om het milieu en de flora en fauna in de wijk te behouden en/of te verbeteren.

De stichting wil zich inspannen om de sociale samenhang en gezondheid van de wijk te optimaliseren. Hierbij zijn luchtkwaliteit en geluidbelasting naar mening van het bestuur de belangrijkste aandachtspunten.

Het bestuur van de stichting zal de bewoners van de wijk te informeren over actuele thema's en minimaal 1x per jaar een doe-activiteit te organiseren die bijdraagt aan de positieve sfeer in de wijk.

De wijk

De wijk Plaswijck-Noord is een woonwijk in het noorden van Gouda. De wijk wordt begrensd door de Plaswijckweg in het westen, Reeuwijk en de Reeuwijkse Plassen in het oosten en noorden, de wijk Bloemendaal in het zuidwesten en het Boegpad in het zuiden.

Plaswijck is de groenste wijk van Gouda: in de wijk komt een grote variatie voor aan groentypen voor in een mix van gebruiksfunctie (speelplaatsen en trapveldjes) en esthetische functie (herkenbaarheid van de wijk). Aan de buitenrand van wijk ligt de Omloopkade, een bredere groenzone waarin een rijke flora en fauna aanwezig is.